مرگ مشکوک

مقدمه

عزیز نسین طنز نویس مشهور ترک به سال ۱۹۱۵ در جزیره هیبلی یکی از جزایر اعیاننشین ترکیه و در یک خانواده فقیر به دنیا آمد.

عزیزنسین پنجمین اولاد این خانواده فقیر بود که یکی پس از دیگری در طفولیت مرده بودند. بدین جهت پدر و مادر عزیز نسین برای زنده ماندن او از هیچ کاری روی گردان نبودند.

عزیز نسین در سال ۱۹۳۷ از دانشکده افسری فارغالتحصیل شد. ولی چون محیط سربازی را برای فعالیتهای خود محدود میدید در سال ۱۹۴۴ استعفا کرده، به نویسندگی پرداخت.

عزیز نسین نویسندگی را با شاعری شروع کرد اما پس از مدتی دریافت که آنچه میخواهد بنویسد در قالب شعر نمیتواند بازگو کند. لذا شاعری را بنا به توصیه ناظم حکمت شاعر بزرگ و انقلابی ترکیه کنار گذاشت.

عزیز نسین روزنامهای به نام TAN منتشر کرد و چون نوشتههای این روزنامه برخلاف خواستههای دولت وقت بود در اندک زمان تعطیل شد و حتی دولت وقت دستور خرابی ساختمان آن را نیز صادر کرد.

عزیز نسین که نمیتوانست با نام خود مقالاتی بنویسد با بیش از ۲۰۰ نام مستعار شروع به نوشتن سر مقاله، رپورتاژ، لطیفه و رمانهای عشقی و پلیسی نمود.

ولی دولت وقت با پی بردن به اصل قضیه از چاپ نوشتههای او جلوگیری کرد. و عزیز نسین مجبور شد برای چرخاندن چرخ زندگی مغازه بقالی، اغذیه فروشی و عکاسی باز کند حتی مدتی هم به عنوان حسابدار شرکتی مشغول کار بود.

عزیز نسین بخاطر نوشتههای بسیار تندش مدت ۵.۵ سال زندانی شد که از این مدت ۶ ماه از آنرا بخاطر مقالات تندی که راجع به ملک فاروق پادشاه مصر نوشته بود در زندان به سر برد.

برای اولین بار وقتی ازدواج کرد افسر دانشکده بود و از زیر شمشیرهای برهنه دوستانش گذشت ولی همسر دومش را وقتی در زندان بود گرفت عزیزنسین از دو همسرش ۴ فرزند داشته و فعلا بطور تنها زندگی میکند.

در سال ۱۹۵۶ در مسابقه فکاهی نویسان دنیا که در ایتالیا تشکیل شده بود شرکت کرد و برنده مدال طلا شد.

در سال ۱۹۵۷ نیز یکبار دیگر این پیروزی را تجدید کرده صاحب ۲ مدال طلا گردید.

در سال ۱۹۶۶ در مسابقه فکاهی نویسان که در بلغارستان برگزار شده بود شرکت کرده برنده جوجه تیغی طلا که مخصوص نفراول بود شد.

عزیز نسین بخاطر تغییراتی که در سیستم حکومتی به سال ۱۹۶۰ در ترکیه رخ داد یکی از مدالهای طلایش را بخزانه دولت بخشید.

عزیز نسین تا به حال بیش از ۲۰۰۰ مقاله طنزآمیز و ۵۳ کتاب نوشته که از این لحاظ بزرگترین رکورد نویسندگی را در دست دارد.

عزیز نسین فعلا ۵۳ سال دارد و نوشتههایش به ۲۳ زبان و کتابهایش به ۱۷ زبان ترجمه شده و پیسهایش در ۷ مملکت به روی صحنه آمده است.

عزیز نسین مردم را دوست دارد و بخاطر همین دوست داشتن گاهی نسبت به آنها عصبانی میشود.

عزیز نسین از زندگیاش فوقالعاده راضی است و وقتی یکی از خبرنگاران از او پرسید:

اگر یک بار دیگر به دنیا بیایی بچهکاری مشغول خواهی شد؟ گفت:

به کار نویسندگی، منتهی جدیت خواهم کردتا بمراطب بهتر و بیشتر بنویسم.

عزیز نسین فعلا با مجلات اکبابا و پاردون همکاری دارد.

فهرست

مرگ مشکوک 1

قهرمان گریه …. 9

اینهاست دردهای ما 17

کدام حزببرنده خواهد شد؟ 25

لکوموتیو ساز 33

استفاده اختصاصی ممنوع! 41

شهردار جدید 48

کدام کلینیک؟ 56

خدا را شکر که زن نبودم 64

آقا پسر 70

کمک ….. ! ….. 87

گربه خوشبخت 93

پول عروسی 101

اجازهنامه ازدواج 108

تو هنوز نمیفهمی 116

طرفداران ناف 123

Shipping Policy

All the products are Electronic and therefore there will be no shipping costs.

Refund Policy

Since the products are digital products, unfortunately, there are no refunds available.

Cancellation / Return / Exchange Policy

Since the products are digital products, there will be no return, exchange or cancellation available.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مرگ مشکوک”

Your email address will not be published. Required fields are marked *